ISITMA SOĞUTMA

ISITMA
Bina mekanik sistemleri arasında büyük önem taşıyan ısıtma sistemleri, detaylı ve ön görülü projelendirmeye ihtiyaç duyar.En verimli ısıtma sisteminin yaratılması için yapının kullanım amacı, iç ve dış dinamikleri incelenerek: sulu, havalı, radyan, güneş enerjisi vb. gibi en doğru ısıtma sistemine karar verilir. Projelendirmedeki birinci amaç ısı kayıp ve kazanımlarının tespit edilmesi ve yönlendirilmesidir. Böylece en verimli enerji kullanımı sağlanır.
Rutin İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, enerji verimliliği başta olmak üzere, ısıtma projelerini havalandırma, klima tesisatı tasarımı; rüzgar etkisi, baca etkisi, iç hava kalitesi, hava taşınması, yangın güvenliği, acil durum prosedürleri, deprem önlemleri, bina yönetim sistemi ve zonlama gereksinimlerini dikkate alarak en ince ayrıntısına kadar detaylandırır ve son teknoloji ile uygular.
SOĞUTMA
Soğutma ve iklimlendirme, mühendisliğin önemli uygulama alanlarlarındandır. Bu iki alanın tesisat teknolojisi olarak günlük yaşamımızdaki yeri büyüktür.
Soğutma işlemi ortam sıcaklığı ile 1°C arasında iklimlendirme amaçlı, 10°C ile -40°C arasında soğuk muhafaza için ticari amaçlı ve çeşitli sıcaklıklarda endüstriyel amaçlı olarak kullanılmıştır.En önemli ihtiyaçların başında konforlu bir ortam gerekmektedir. Bunun için yazın ortam sıcaklığının altında bir sıcaklık gerekmekte olup, bu da soğutma makineleri ile temin edilmektedir.
Rutin İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş, tüm sosyal ve endüstriyel yapılar için, son teknolojiler ve uygun makine sistemleri ile enerji verimliliğinin bilincinde olarak amaca yönelik projelendirme ve uygulamayı gerçekleştirmektedir.